نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها

سریال بازی نقاب ها

بازی نقاب ها
تعداد بازدید ها

۳۳,۹۲۶
اطلاعات بیشتر
بازی نقاب ها
خلاصه این برنامه :
دو طایفه ترکمن که یکی از آنها در کار اسب و دیگری در کار گندم هستند، بعد از سال ها اختلاف و درگیری خونین تصمیم به مصالحه می گیرند و دو جوان از این دو طایفه که پدرهایشان به دست هم کشته شده اند با هم ازدواج می کنند و ...