نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها

سریال مشروطه ایل لری

مشروطه ایل لری
تعداد بازدید ها

۴۱,۵۸۵
اطلاعات بیشتر
مشروطه ایل لری
خلاصه این برنامه :
با مرگ محمدشاه قاجار، پسرش ناصرالدین شاه به سلطنت می‌رسد و در این زمان امیرکبیر صدارت را به عهده می‌گیرد. پس از ازدواج امیرکبیر با خواهر شاه، مهد علیا، مادر شاه با همکاری میرزا آقاخان نوری که دست‌نشانده انگلیسی‌هاست شاه را ترغیب به کشتن امیرکبیر می‌کند. امینه که خدمتکار خانه مهد علیا بوده به همسری شاه درمی‌آید و...