نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
خشت بهشت
خشت بهشت
مستند
مستند تلویزیونی

خشت بهشت

۸۸۳
قسمت ۹
زبان
آخرین قسمت
قسمت ۹

قسمت ۹

خلاصه این برنامه

مجموعه مستند «خشت خام» که با سفر به چهل شهر در ایران و سایر کشورهای جهان ساخته شده، بزرگترین مجموعه مستند تاریخی رسانه ملی است. در این مستند رابطه متقابل انسان و فضای پیرامونش از منظرِ بررسی فلسفه و حکمتِ، دو مفهومِ" زیبایی"و" زشتی"در قالبِ آسیب شناسیِ" جامعه شناسی توسعه شهری" و اهمیت حفظ "تنوع زیست فرهنگی" بررسی می شود.