نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها

سریال العاصمة ۳

العاصمة ۳
تعداد بازدید ها

۱۵۰,۴۱۱
اطلاعات بیشتر
العاصمة ۳
خلاصه این برنامه :
نقی که چند ماهی است بیکار شده، خانه‌ای را می‌سازد و ارسطو به قصد ازدواج در این خانه مراسمی می‌گیرد که خانه فرومی ریزد و همین ماجرا منجر به افسردگی نقی و قهر او با ارسطو می‌شود. چند ماه بعد ارسطو کامیونی مجهز می‌خرد و در ترکیه با دختری چینی قصد ازدواج می‌کند. نقی نیز در خانه بهبود زندگی می‌کند و ...