نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها

سریال اصحاب الكهف

اصحاب الكهف
تعداد بازدید ها

۷۳,۰۶۰
اطلاعات بیشتر
اصحاب الكهف
خلاصه این برنامه :
یاران غار شماری خداپرست بودند که اندکی پس از میلاد مسیح و پیش از گسترش مسیحیت در زمان فرمانروایی یکی از پادشاهان روم باستان با نام دقیانوس در سرزمین فیلادلفیا زندگی می‌کردند و همگی جز یکی از آنان که چوپان بود از بلندپایگان (اشراف) و درباریان بودند و ایمان خود را پنهان نگاه می‌داشتند