نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها

روزها

روزها
تعداد بازدید ها

۱۸۸,۳۳۰
اطلاعات بیشتر
روزها
خلاصه این برنامه :
سوکاموتو سوکوشی، پسر نوجوانی است که با انگیزه و قدرت زیاد هر روز بیشتر از بقیه می‌دود تا خود را در ورزش فوتبال به صورت حرفه‌ای ثابت کند. او به شدت صاف و صادق، گاهی دست و پاچلفتی و بیشتر اوقات خجالتی است. آشنایی‌اش با دانش آموز تازه واردی به نام جین کازاما که یک فوتبالیست حرفه‌ای محسوب می‌شود باعث تغییرات زیادی در زندگی‌اش شده است...