نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها

سریال راه و بیراه

راه و بیراه
تعداد بازدید ها

۶۳,۷۶۹
اطلاعات بیشتر
راه و بیراه
خلاصه این برنامه :
سریال راه و بیراه ، مهدی از شخصیت های اصلی سریال که چند سال قبل، برادرش را به علت بیماری از دست داده است، همه زندگی اش را وقف بچه های مناطق مختلف کشور می کند. این سریال اپیزودیک است ولی به لحاظ مضمونی موضوعات با هم مرتبط و نزدیک به هم هستند.