نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها

نشانه های روشنی

نشانه های روشنی
تعداد بازدید ها

۱۳,۴۲۲
اطلاعات بیشتر
نشانه های روشنی
خلاصه این برنامه :
آرام و آوا ایرانی، مجریان برنامۀ نشانه‌های روشنی، در هر قسمت حکایتی را برای ما بازگو می‌کنند برگرفته از زندگینامۀ یکی از شهیدان میهن که به عنوان نشانه‌ای از روشنی می‌تواند سرمشقی برای همگان قرار بگیرد.