نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها

سریال در قصه ها زندگی می کنند

در قصه ها زندگی می کنند
تعداد بازدید ها

۴۲,۴۳۶
در قصه ها زندگی می کنند
خلاصه این برنامه :
سریال «در قصه ها زندگی می کنند» ملودرامی برگرفته از داستان هایی اخلاقی و پندآموز پیرامون موضوعات و مسائل اجتماعی است که ساختاری اپیزودیک دارد و در هر قسمت یک داستان به طور مستقل روایت می شود