نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها

سریال پایتخت ۳

پایتخت ۳
تعداد بازدید ها

۵۶۶,۲۵۱
اطلاعات بیشتر
پایتخت ۳
خلاصه این برنامه :
نقی که چند ماهی است بیکار شده، خانه‌ای را می‌سازد و ارسطو به قصد ازدواج در این خانه مراسمی می‌گیرد که خانه فرومی ریزد و همین ماجرا منجر به افسردگی نقی و قهر او با ارسطو می‌شود. چند ماه بعد (ارسطو در ازدواج ناکام می‌ماند) ارسطو کامیونی مجهز می‌خرد و در ترکیه با دختری چینی قصد ازدواج می‌کند