نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها

سریال بادبان‌های برافراشته

بادبان‌های برافراشته
تعداد بازدید ها

۴۰,۲۶۹
بادبان‌های برافراشته
خلاصه این برنامه :
این مجموعه حادثه‌ای، قصه کشتی اسپرانتا (به معنی امید) را دنبال می‌کند که راهی سفری به نیمی از کره زمین می‌شود. در جریان این سفرها، یک سری حوادث و ماجراجوییهای غیرقابل باور برای خدمه این کشتی اتفاق می‌افتد و آنها برای رسیدن به مقصد خود، سخت تلاش می‌کنند تا بتوانند موانع مختلف را از جلوی راه خود بردار