نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
خانه ما فصل ۲  ( اصفهان )
خانه ما فصل ۲  ( اصفهان )

خانه ما فصل ۲ ( اصفهان )

۷۰,۷۹۱
قسمت ۹
زبان
آخرین قسمت
قسمت ۹

قسمت ۹

خلاصه این برنامه

خانه‌ ما، مستند مسابقه‌ای خانوادگی است که به دنبال نگاهی تازه به روش‌های متفاوت مصرف‌ کردن است. سه خانواده در رقابتی حدودا یک ماهه به خرج گروه سازنده زندگی می کنند و با چالش هایی روبرو می شوند. هر خانواده‌ای که فکر می‌کند الگوی مصرف خاص خود را دارد، می‌تواند در این مسابقه شرکت کند.