نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

قره باغ - آرسنال

۷۹۶
  • شروع نیمه اول
  • شروع نیمه دوم
  • گل دوم ارسنال به قره باغ(اسمیت راو)
  • گل سوم آرسنال به قره باغ(گوئندوزی)