نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

آمادگی ۵۰۰۰ نیرو و هزاران خودرو کمکی برای تسهیل تردد مردم و دسته جات عزاداری

۵۰