نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

مبحث پایداری -۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۷۱
سخنرانی آیت ا... مجتبی تهرانی
سخنرانی آیت ا... مجتبی تهرانی
خلاصه این برنامه :
بیشتر