نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

قبولی ۱۷ دانش آموز سراوانی در رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی

۲۸۶