نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

نوبخت: یک میلیارد دلار به حفظ اشتغال موجود اختصاص یافت

۲۰۴