نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

تخصیص ۲۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای بیمه بانوان سرپرست خانوار و اختصاص تسهیلات به بانوان کارآفرین

۲۲۱