نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

اختصاص یک میلیارد دلار برای جلوگیری از بیکاری

۳۰۳