نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

حضور در خاورمیانه ،اشتباه تاریخی آمریکا

۲۳۲
اخبار ۲۰:۳۰
اخبار 20:30
خلاصه این برنامه :
بیشتر