نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

کشتی / بهنام مهدیزاده مقابل حریفی از کره جنوبی

۴,۶۱۰