نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

نفت ایران باید صادر شود ، حتی بیشتر از قبل

۴۵۸