نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

گل لهستان به سنگال (گریگوری کریچوویاک)

۱,۶۸۳