نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

گزارش از استادیوم ومبلی لندن و نظر تماشاگران انگلیسی در مورد تیم کشورشان

۱,۹۶۳