نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

بررسی تطبیق سیاست های آموزش و پرورش با رهنمودهای مقام معظم رهبری

۲۹۰
پرسشگر
پرسشگر
خلاصه این برنامه :
بیشتر