نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

آیین رونمایی برنامه نظام سنجش شایستگی های حرفه ای مدیران

۷۰
دوربین ۷
دوربین 7
خلاصه این برنامه :
بیشتر