نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

آرژانتین ۲-۳ آمریکا

۳,۹۲۱
 • معرفی داور ایرانی بازی (محمد شاهمیری)
 • معرفی داور ایرانی بازی (محمد شاهمیری)
 • معرفی بازیکنان آرژانتین
 • معرفی بازیکنان آرژانتین
 • ترکیب اولیه دو تیم
 • شروع بازی
 • شروع بازی
 • شروع ست دوم بازی
 • شروع ست دوم بازی
 • شروع ست سوم بازی
 • شروع ست سوم بازی
 • شروع ست چهارم بازی
 • شروع ست چهارم بازی
 • شروع ست پنجم بازی
 • شروع ست پنجم بازی