نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

بررسی آیین نامه اجرایی واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی

۲۰۴
روی خط خبر
روی خط خبر
خلاصه این برنامه :
بیشتر