نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

لوکوموتیو ازبکستان - ذوب آهن ایران

۱,۸۹۹
  • کارشناسی پیش از شروع بازی(مهدی سید صالحی)
  • تشریفات شروع بازی
  • شروع بازی
  • موقعیت گلزنی برای لوکوموتیو ۱
  • کاشته زیبای ذوب آهن و اصابت توپ به تیرک لوکوموتیو(محمدرضا حسینی)
  • گل ذوب آهن(مرتضی تبریزی)
  • موقعیت گل برای لوکوموتیو ۲
  • شروع نیمه دوم
  • گل لوکوموتیو (توختاخوجایف)
  • کارشناسی پایان بازی