نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

موقعیت گل برای السد قطر مقابل پرسپولیس(بونجاح) ۲

۶,۹۰۲