نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

جریمه دو اپراتور برای ارسال پیامک های تبلیغاتی

۵۱۹
  • جریمه دو اپراتور برای ارسال پیامک های تبلیغاتی