نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

بازی خارج از قائده ترامپ

۶۳۸
  • تیلرسون در هیچ مامریتی موفق نبود
  • هرج و مرج در کاخ سفید
  • بازی خارج از قاعده ترامپ
  • استاد علوم سیاسی دانشگاه نیویورک