نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

بازی خارج از قائده ترامپ

۶۷۱
  • تیلرسون در هیچ مامریتی موفق نبود
  • هرج و مرج در کاخ سفید
  • بازی خارج از قاعده ترامپ
  • استاد علوم سیاسی دانشگاه نیویورک
اخبار ۲۰:۳۰
اخبار 20:30
خلاصه این برنامه : دانلود و تماشای آنلاین اخبار 20:30 با موضوع بازی خارچ از قائده ترامپ
بیشتر