نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

تایید خبر استعفای شهرداری تهران

۹۰۰
  • تایید خبر استعفای شهردار تهران
  • شهردار نمی شوم . نمی خواهم مریض شوم!