نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

نفت آبادان - پرسپولیس

۳۳,۲۰۵
  • کارشناسی پیش از شروع بازی (حسن انصاری فر)
  • شروع بازی
  • گل اول پرسپولیس (فرشاد احمدزاده)
  • گل دوم پرسپولیس (علی علیپور)
  • کارشناسی بین دو نیمه
  • شروع نیمه دوم
  • گل سوم پرسپولیس (علی علیپور)
  • کارشناسی پایان بازی