نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

بورن موث - آرسنال

۷۰۸
  • شروع نیمه اول
  • شروع نیمه دوم
  • گل اول آرسنال به بورنموث توسط هکتور بیرین
  • گل اول بورنموث به آرسنال توسط کالوم ویلسون
  • گل دوم بورنموث به آرسنال توسط جوردن آیب