نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

صرفه جویی به معنای درست و مناسب مصرف کردن است

۱۲۸