نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

خارج از دید / عملکرد ستارگان خارج از اروپا ۹۶/۶/۹

۱,۲۶۵