نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

گزیده بیانات مقام معظم رهبری

۲۰۲
سخنرانی مذهبی شبکه ۵
سخنرانی مذهبی شبکه 5
خلاصه این برنامه : گزیده بیانات مقام معظم رهبری
بیشتر