نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

جهرمی، اپراتورها حقوق مصرف کننده را رعایت نمی کنند

۳۳۵