نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

در جستجوی نقش آفرینان غیر منتظره در عرصه ژنتیک

۱۲۹
سخنرانی‌ ها TED
سخنرانی‌ ها TED
خلاصه این برنامه : در جستجوی نقش آفرینان غیر منتظره در عرصه ژنتیک
بیشتر