نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

گفتگو با دکتر نهاوندیان ، معاون اقتصادی رئیس جمهور

۴۴۰
نگاه یک
نگاه یک
خلاصه این برنامه : گفتگو با دکتر نهاوندیان ، معاون اقتصادی رئیس جمهور
بیشتر