نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

زمانی برای درنگ

زمانی برای درنگ
دانلود
پخش از
شبکه نمایش
تاریخ پخش
۰۲ اسفند ۱۳۹۶
ساعت پخش
۱۳:۱۱
مدت
۱:۲۴' دقیقه