نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

گرگ دریا ۲

۳۶,۳۵۲
گرگ دریا ۲
اطلاعات بیشتر
گرگ دریا 2
خلاصه این برنامه : ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺑﻨﺎﻡ ﻫﻤﻔﺮﻱ ﻭﻳﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺳﻮﺍﺭ ﮐﺸﺘﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﻬﻨﮕﻲ ﺑﻨﺎﻡ ٌ ﺭﻭﺡٌ ـ ﻭﺿﻊ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﺍﺳﺖ . ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﮐﺸﺘﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ، ﭼﻮﻥ ﮐﺎﭘﻴﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻗﺼﺪ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺩﺭﮔﻴﺮﻳﻬﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻮﺍﻥ ﮐﺎﭘﻴﺘﺎﻥ ﮐﺸﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
بیشتر