نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

مشاوره - محاسبه به روش معکوس

۲۵۳
موفقیت نزدیک است (کارنامه صد)
موفقیت نزدیک است (کارنامه صد)
خلاصه این برنامه : مشاوره - محاسبه به روش معکوس
بیشتر