نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

دیدار هیئت دولت و رئیس جمهور با رهبر

۳۹
از نگاه دوربین
از نگاه دوربین
خلاصه این برنامه : دیدار هیئت دولت و رئیس جمهور با رهبر
بیشتر