نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

سیاه جامگان - فولاد

۵۸۲
  • گل اول فولاد (فرشاد جانفزا)
  • گل سیاه جامگان(کیوان امرایی)
  • گل دوم فولاد (هادی حبیبی نژاد)
  • شروع نیمه دوم