عصر-بررسی تکنیک های بکار رفته در فیلم های هالیوودی

بررسی تکنیک های بکار رفته در فیلم های هالیوودی    عصر

پخش شده در شبکه افقتوضیحات : بررسی تکنیک های بکار رفته در فیلم های هالیوودی


تاریخ نمایش : 1396-05-05 22:01


مدت زمان : 44' دقیقه