چرخ-ربات ایرانی «سورنا مینی»

ربات ایرانی «سورنا مینی»    چرخ

پخش شده در شبکه 4توضیحات : ربات ایرانی «سورنا مینی»


تاریخ نمایش : 1396-04-28 19:00


مدت زمان : 44' دقیقه