نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

علل و پیامدهای چک های برگشتی در اقتصاد کشور

۱۱۵
اخبار ساعت ۱۸:۳۰ شبکه خبر
اخبار ساعت 18:30 شبکه خبر
خلاصه این برنامه : علل و پیامدهای چک های برگشتی در اقتصاد کشور
بیشتر