نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

سازوکار حمایت از اشتغال و تولید ملی

۶۰
اخبار ساعت ۱۸:۳۰ شبکه خبر
اخبار ساعت 18:30 شبکه خبر
خلاصه این برنامه : سازوکار حمایت از اشتغال و تولید ملی
بیشتر